Lära-känna-samtal/elevledda samtal

Hej!

Dags att boka in tid för lära känna samtal/ elevlett samtal

Vi kommer ta hjälp av IST dokument, elevernas IUP från vt år 3, bygga på den IUP under ht i fyran.

Klokt att inför samtalet prata hemma om vilka förmågor ditt barn vill/ behöver utveckla och hur..

Tryck på nedan länk för att kunna skriva direkt i länken ( se till att det öppnas i word online)

Elevledda samtal